ademen

 Ademen is jouw interne regulator en indicator. De adem als indicator vertelt hoe het met jou gaat. Ben je gespannen, dan adem je vaak sneller en onregelmatig. Ben je ontspannen, dan is je adem vaak rustiger en regelmatiger. De adem als regulator gebruik je om bewust anders te ademen. Het ademen wordt beïnvloed door fysieke spanning, gedachten en emoties. Een eenvoudige methode om je adem en je gezondheid te veranderen is Het Nieuwe Ademwerk®. Grondlegger Marleen van den Hout heeft deze methode tot stand gebracht.

Met Het Nieuwe Ademwerk® krijg je structureel meer rust en energie. De methode is ook om te ontspannen en voor het verbeteren van je gezondheid. 

Met eenvoudige oefeningen wordt je adempatroon omlaag gebracht en ervaar je direct rust. 

Het is erg geschikt voor mensen die op zoek zijn naar meer rust en energie, nieuwe inspiratie, kracht of meer zelfvertrouwen.

 

Disfunctioneel ademen is een manier van ademen wat niet past bij jouw activiteit op dat moment.

De signalen van disfunctioneel ademen kunnen zijn; onregelmatige adempatroon, veel zuchten of gapen en een snelle ademing. Disfunctioneel ademen kan langzamerhand leiden tot langdurige klachten. 

Hyperventilatie is een manier van disfunctioneel ademen. Bij hyperventilatie verloopt het ademen te snel of te diep, waardoor je tijdens het uitademen meer koolzuur verliest dan nodig is. Klachten zoals duizeligheid, ademnood, hartkloppingen kunnen hieruit voortkomen. Hyperventilatie kan acuut optreden of chronisch worden. 

Een verkeerde ademing tijdens het spreken kan soms veel energie kosten. Je adem en stem zijn niet goed afgestemd en hierdoor heb je het gevoel dat je adem tekort komt tijdens lange gesprekken. 

Verkeerd ademen tijdens het spreken kost soms veel energie. 

Tijdens de behandeling gaan we onderzoeken wat de oorzaak is van het disfunctioneel ademen. 

Daarnaast gaan we werken aan het bewust maken van jouw adempatroon en hoe je dit kan veranderen.